În semn de protest față de încălcarea gravă a Constituției țării, comisă de deputații PAS, în ceea ce privește schimbarea denumirii limbii oficiale a statului, prin prezenta declar neparticiparea la lucrările plenare ale Parlamentului Republicii Moldova în semn de protest politic.

Posibilitatea încetării protestului va fi luată în considerare după decizia Curții Constituționale.

Vladimir VORONIN,
Deputat în Parlament

17 martie 2023